maandag 8 september 2014

Hoe werkt de Piramide saunakachel

Kort door de bocht (dit is figuurlijk en letterlijk) zuigt een een eindventilator via een stalen buizensysteem in de vorm van een piramide een gasvlam aan waarbij het buizensysteem met de daarin en omheen gestapelde stenen dermate verhit worden dat zij de lucht in een sauna tot boven de 90 graden Celsius kan verwarmen. Typerend voor de Piramide saunakachel is dat zowel de gasbrander als de ventilator zich buiten de sauna zelf bevinden. Het volledige systeem werkt op het zogenaamde 0-druk principe waardoor er een onderdruk in het buizensysteem ontstaat, het systeem uiterst veilig is en er nooit rookgassen in de sauna zelf kunnen komen. Het piramide buizensysteem kan verlengd worden zodat er sprake is van een maximale warmteafgifte in de sauna en een lage rookgassen afvoertemperatuur. M.a.w. er worden hoge rendementen gehaald.


De veiligheid en bedrijfszekerheid van de Piramide saunakachel


De bedrijfszekerheid en veiligheid van een saunakachel zijn mogelijk wel het meest belangrijke aspecten. Daar is dan ook veel aandacht aan geschonken. Wij durven rustig te roepen dat een veiliger systeem op dit moment niet verkrijgbaar is. Dat kunnen wij natuurlijk wel roepen, maar we kunnen het beter uitleggen.

Luchtdrukschakelaar
Allereerst zit in elke gasbrander een Luchtdrukschakelaar in de voeding van de brander. Pas wanneer er voldoende onderdruk is zal deze de gasbrander inschakelen. Mocht de ventilator defect raken of onbedoeld uitgeschakeld worden of er een blokkade in het systeem optreedt, zal de zuigkracht bij de gasbrander verdwijnen en de luchtdrukschakelaar de gasbrander uitschakelen.

Reiniging
Na het inschakelen van de gasbrander zal eerst een reinigingstijd aangehouden worden. Mochten zich er door welke oorzaak dan ook nog restgassen in de branderbuis bevinden dan worden deze door de ventilator afgezogen. Hiermee wordt voorkomen dat bij het ontsteken van de gasvlam ook het extra restgas ongecontroleerd vlam vat en een onbedoelde steekvlam veroorzaakt.
Voorkomen verbrandingsgassen

Het toepassen van een onderdrukbrander heeft als effect dat bij een ongepland gat of opening in het systeem er geen Verbrandingslucht uit de buis in de sauna zal komen. Er wordt slechts lucht uit de sauna in de buis gezogen. Hoewel de werking van het systeem als geheel dan minder wordt, zal hier dus geen onveilige situatie kunnen ontstaan. In extreme gevallen waarbij de buis onderbroken zou worden, zal de onderdrukschakelaar in de gasbrander de gastoevoer direct onderbreken.

Dubbele gasklep
Het toegepast gasblok in de gasbrander heeft twee kleppen (één op/dicht en één regelbaar). Het defect raken of blokkeren van één spoel kan dus niet tot een ongewenste gasstroom leiden omdat er een tweede klep is.


Ionisatiebeveiliging 

Een ionisatiebeveiliging controleert of het gas ook daadwerkelijk verbrand wordt. Indien geen vlam ontstaat of als de vlam uit mocht waaien zal de ionisatiepen afkoelen en direct de gastoevoer afsluiten.


Motorbeveiligingsschakelaar
Bij de onderdrukventilator wordt een motorbeveiligingsschakelaar geleverd die de ventilator zal afschakelen mocht de waaier vastlopen of te zwaar gaan lopen. Hierdoor zal de motor niet oververhit worden. De motorbeveiligingsschakelaar schakelt de ventilator en daardoor de branders ogenblikkelijk uit.
Temperatuurbeveiliging
De saunaregeling bestaat uit een thermostaatregeling met een temperatuursensor en veiligheidssensor.  De veiligheidssensor hoort vlak bij de kachel te hangen. Wanneer de temperatuur te hoog oploopt (bijv. door een foute meetwaarde), zal deze temperatuurbeveiliging smelten. Deze fysieke smeltwaarde is ongeveer 120-130 ˚C en zal een onderbreking in het circuit veroorzaken. De saunaregeling zal direct uitschakelen. Vaak wordt voor het comfort nog een bankvoeler toegepast. De gemiddelde temperatuur wordt dan als regeltemperatuur genomen.

Alles bij elkaar is de Piramide saunakachel niet alleen een veilig systeem (er kunnen nooit verbrandingsgassen in de saunaruimte komen), maar ook een zuinig systeem.Links een brander van 24kW en rechts in open vorm.


Een Piramidespiraal voor 1 24kW brander. Deze spiraal komt in de sauna en wordt volgepakt met stenen. De stenen vormen na verwarming een warmtebuffer waardoor de temperatuur in de sauna aangenaam constant blijft. Ook wanneer er ineens een groot aantal bezoekers binnen komen. De buffer maakt de kachel tot een uitstekende kachel voor opgietingen (Loyly of Aufguss).

Standaard zijn er fantastische opgietingen te bereiken met de Piramide saunakachel maar als u nog een beetje meer wenst maken wij een extra bocht van extra dik staal boven in het spiraal. Zo'n kachel is niet meer 'dood' te krijgen en saunameesters weten wat ik nu bedoel.

De buitenzijde van het spiraal laat een veel afwerkingen toe. Staal, steen, zoutblokken en zelfs een mantel met een houten afwerking is mogelijk.

De Piramide spiraal kan in het midden van een sauna geplaatst worden maar vanzelfsprekend ook tegen de buitenzijde in een sauna.


De eindbuis (ook wel staartpijp genoemd) is dat deel van het buizensysteem tussen de uitgang van de piramidespiraal en de ventilator. In de meeste gevallen ligt deze eindbuis onder de saunabanken.

Het toepassen van deze eindbuis zorgt ervoor dat de hete lucht die nog uit de spiraal komt verder afgekoeld wordt tot ca. 80 °C. Deze warmte wordt dan afgegeven aan de saunaruimte in plaats van naar buiten geblazen te worden. Hierdoor wordt het rendement van de saunakachel nog verder verhoogt.

Tevens zorgt de eindbuis ervoor dat de warmte beter verdeeld wordt door de hele saunaruimte. De warmte komt niet alleen van één centrale kachel maar ook onder de banken vandaan.

Als laatste zorgt de lagere uitblaastemperatuur dat de levensduur van de ventilator verlengd wordt.

De lengte van de eindbuis wordt over het algemeen bepaald door de saunaruimte en de plek van de kachel.


Normale lengtes variëren tussen 6 en 18 meter. Een eindbuis is aan te raden maar is niet noodzakelijk. Mocht er in een bepaalde saunaruimte geen eindbuis mogelijk of gewenst zijn dan kan deze weggelaten worden.

Op http://stijlvolwellness.nl/sauna-piramidekachel-installatie.html  ziet u een installatie van een Piramide saunakachel. Dat maakt waarschijnlijk veel duidelijk.
Stijlvol Wellness is hoofddealer van de originele IHT sauna Piramidekachels voor zowel de saunabouwer, installateur als eindgebruiker. Het idee van deze saunakachel komt uit het brein van Fred ter Elst die samen met Bert de Winter van IHT Almelo de eerste saunakachels fabriceerden en installeerden. Dit is inmiddels een 25 jaar geleden (toen nog uit naam van Hoaf) en de meeste kachels van toen branden nog steeds. Dag in, dag uit.

De originele IHT Piramidekachel is zo succesvol geworden de afgelopen 25 jaar dat er momenteel zelfs imitaties op de markt zijn. Om concurrerend in prijs te zijn worden er soms concessies gedaan aan de uiteindelijke kwaliteit. Stijlvol Wellness zal haar kachels altijd optimaliseren door de kachel zo te bouwen en te installeren dat het volledig op uw gebruik is afgestemd. Zo is het onder andere erg belangrijk om de piramide volledig op te vullen met stenen, maar wel zo dat de lucht er vrij tussen de stenen door kan stromen. De massa stenen vormt namelijk een warmtebuffer die plotselinge koude invloeden zoals het binnenkomen van meerdere saunagasten of een hoeveelheid water tijdens de loyly (Aufguss of opgieting) moet opvangen voorst uw sauna afkoelt. En natuurlijk zorgt de buffer voor een fijne milde warmtestraling en een perfecte convectie.   

Om een juiste kachel en een juiste opbouw en afwerking te krijgen is dus ervaring en deskundigheid nodig. Vandaar dat Erik Bierenbroodspot vanuit WellnessProfs de situatie met u bekijkt, naar uw wensen luistert, adviezen geeft, met u in overleg gaat, voordat wij überhaupt een systeem voorstellen of een prijs afgeven. Er zijn voor u geen kosten voor het bezoek van WellnessProfs verbonden.

Laat u ook door WellnessProfs adviseren bij bestaande piramidesystemen waarvan u het gevoel heeft dat zij niet goed (meer) functioneren. Het eerste adviesgesprek bij u op het bedrijf is voor u volledig kosteloos!1 opmerking: